• head_banner_02.jpg

Ngăn chặn dòng chảy ngược,VanTWS

  • Ngăn chặn dòng chảy ngược, VanTWS

    Thiết bị ngăn dòng chảy ngược chủ yếu được sử dụng để cấp nước từ đơn vị đô thị đến đơn vị thoát nước chung hạn chế nghiêm ngặt áp lực đường ống để dòng nước chỉ có thể là một chiều.Chức năng của nó là ngăn chặn dòng chảy ngược của môi trường đường ống hoặc bất kỳ tình trạng nào của dòng siphon chảy ngược, để tránh ô nhiễm dòng chảy ngược.

    Đọc thêm