• head_banner_02.jpg

Ngăn chặn dòng chảy ngược, Van TWS

  • Bộ ngăn dòng chảy ngược, Van TWS

    Thiết bị ngăn dòng chảy ngược chủ yếu được sử dụng để cấp nước từ khu đô thị đến khu thoát nước chung, hạn chế nghiêm ngặt áp lực đường ống để dòng nước chỉ có thể là một chiều.Chức năng của nó là ngăn chặn dòng chảy ngược của môi chất đường ống hoặc bất kỳ điều kiện nào của dòng chảy ngược dòng siphon, để tránh ô nhiễm dòng chảy ngược.

    Đọc thêm